PER UNA MILLORA EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA. PER LA SALUT COMUNITÀRIA.

PER UNA MILLORA EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA. PER LA SALUT COMUNITÀRIA.

 

 

Estimades membres del Grup de Treball de Salut Comunitària,
Ens alegra informar-vos que el document “Recomanacions per a el  disseny d’estratègies de salut comunitària  en atenció primària a nivell autonòmic” ha sigut aprovat amb data 9 d’agost per la Ponència de Promoció de la Salut i pel Comité Institucional del Marc Estratègic per a l’Atenció Primària i Comunitària. Podeu trobar el document en la web, en el següent enllaç:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/AtenPrimaria.htm

Esperem que siga un document que servisca tant per a la reflexió com per a l’acció, i que ens permeta continuar avançant en l’orientació comunitària de l’Atenció Primària.
Moltes gràcies, una vegada més, per la vostra participació, i enhorabona a totes i tots pel treball realitzat.

Salutacions

Àrea de Promoció de la Salut i Equitat
S.G. de Promoció de la Salut i Prevenció
D.G. de Salut Pública
Ministeri de Sanitat

Paseo del Prado, 18-20  28071 – Madrid

Tlfno: 91 – 596.42.76  E mail: promocionsalud@sanidad.gob.es

 ¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?