IV TROBADA XARXA DE DONES VEÏNALS COMUNITAT VALENCIANA A ELX

IV TROBADA XARXA DE DONES VEÏNALS COMUNITAT VALENCIANA A ELX

ELX, 15 de octubre 2022

El dissabte 15 d’octubre es va celebrar la IV TROBADA XARXA DE DONeS VEÏNALS COMUNITAT VALENCIANA A ELX. Dones de tota la Comunitat Valenciana lligades al moviment veïnal es van reunir a Elx per a debatre els temes d’igualtat en general i en particular la participació de les dones en les associacions veïnals.

EN LA TAULA

– Rafaela Amezcua Casas, en representació de la CAVE-*COVA (presentadora de l’acte)
– María Antón Martínez, Presidenta de l’Associació de Dones Veïnals d’Elx
– Raúl Castejón García, portaveu de la Federació d’Associacions Veïnals d’Elx
– Puri Vives, Regidora de Participació Ciutadana
– Modes Salazar Agulló, Cap de la Unitat de Violència sobre la Dona de la Subdelegació del Govern a Alacant
– Mariano Valera Pastor, Regidor d’Igualtat i Polítiques Inclusives

AIXÍ ES VA DESENVOLUPAR LA TROBADA

1.- En la primera sessió s’han formalitzat els grups de treball per a parlar de la corresponsabilitat de les cures, com a idea fonamental per a aconseguir la igualtat real entre dones i homes, i de la qual han eixit idees clau per a continuar treballant: Delegar, la càrrega mental, les culpes i expectatives, les crítiques, la conciliació, les prioritats…

2.- En la segona part ha girat entorn dels resultats de l’enquesta a les federacions i associacions d’enguany, amb un total de 49 respostes. Els resultats han sigut millors que en l’enquesta de. 2019, veient-se avanços quant a la participació de les dones, però no així referent a l’entrevista denominació de les associacions( de «veïns a veïnals»), ni al llenguatge inclusiu dels estatuts.

La clausura l’ha realitzada Marisa Bartolomé, com a vicepresidenta de Dones Veïnals, insistint en la necessitat que les Àrees d’Igualtat han de ser presents en les Juntes Directives de les Associacions Veïnals.

 

____________________________________________________________________________________________

 

El sábado 15 de octubre se celebró la IV TROBADA XARXA DE DONES VEÏNALS COMUNITAT VALENCIANA A ELX. Mujeres de toda la Comunidad Valenciana ligadas al movimiento vecinal se reunieron en Elx para debatir los temas de igualdad en general  y en particular la participación de las mujeres en las asociaciones vecinales.

 

EN LA MESA

  • Rafaela Amezcua Casas, en representación de la CAVE-COVA (presentadora del acto)
  • María Antón Martínez, Presidenta de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche
  • Raúl Castejón García, portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche
  • Puri Vives, Concejala de Participación Ciudadana
  • Modes Salazar Agulló, Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Alicante (sin confirmar)
  • Mariano Valera Pastor, Concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas

 

ASÍ SE DESARROLLÓ EL ENCUENTRO

1.- En la primera sesión  se han formalizado los grupos de trabajo para hablar de la corresponsabilidad de los cuidados, como idea fundamental para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la que han salido ideas clave para seguir trabajando: Delegar, la carga mental, las culpas y expectativas, las críticas, la conciliación, las prioridades…

2.- En la segunda parte ha girado en torno a los resultados de la encuesta a las federaciones y asociaciones de este año, con un total de 49 respuestas. Los resultados han sido mejores que en la encuesta de. 2019, viéndose avances en cuanto a la participación de las mujeres, pero no así en lo referente a la entrevista denominación de las asociaciones( de «vecinos a vecinales»), ni al lenguaje inclusivo de los estatutos.

La clausura la ha realizado Marisa Bartolomé, como vicepresidenta de Mujeres Vecinales, insistiendo en la necesidad de que las Áreas de Igualdad deben estar presentes en las Juntas Directivas de las Asociaciones Vecinales.

NOTA DE PRENSA

CONCLUSIONES IV ENCUENTRO MUJERES VECINALES 2022

ENHORABUENA POR EL TRABAJO REALIZADO Y EL ÉXITO DE LA

IV TROBADA XARXA DE DONES VEÏNALS COMUNITAT VALENCIANA

A ELX¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?