GUIA VEÏNAL PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

GUIA VEÏNAL PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

 

Per què fa falta una GUIA VEÏNAL PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES?

Aquesta és la resposta elaborada per:
CONSELL SUPERIOR DE COL·LEGIS D’ARQUITECTES D’ESPANYA (CSCAE)
CONFEDERACIÓ ESTATAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS (CEAV)

 

 

El repte de mitigar i pal·liar els efectes del canvi climàtic i al seu torn aconseguir un ús eficient de l’energia no dependent dels hidrocarburs i els seus derivats només es pot aconseguir involucrant al conjunt de la societat, amb l’activa participació d’institucions i col·lectius de la societat civil organitzada. Conscients d’això, la Confederació Estatal d’Associacions Veïnals (CEAV) i el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE), amb el suport de la European Climate Foundation (ECF), han conjuminat esforços, sumant la realitat social i veïnal amb el coneixement tècnic i mediambiental.

En els esforços per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) de l’Agenda 2030 i de l’Agenda Urbana europea i espanyola, la rehabilitació dels edificis juga un paper fonamental. Impulsada per la crisi climàtica i la necessitat de disminuir les emissions de CO₂, la rehabilitació dels nostres edificis és necessària també per moltes altres raons: la deterioració que pateixen, les crisis energètiques amb la pobresa energètica associada, l’envelliment de la població, i la falta d’accessibilitat i funcionalitat. En conseqüència, és una qüestió que afectarà una gran part de la població en algun moment de la vida.

Aquesta guia naix com a resposta a la creixent necessitat de rehabilitar els nostres edificis d’habitatges i sent conscients de la complexitat del procés. La seua elaboració ha requerit un important treball col·laboratiu previ, amb recollida d’aportacions i consultes. Tracta de respondre als múltiples dubtes i qüestions que sorgeixen abans, durant i després d’un procés de rehabilitació.

Es crea per a fer costat a les associacions veïnals, oficines de rehabilitació i altres persones i entitats que es dediquen a informar la població general sobre qüestions relacionades amb la rehabilitació dels seus edificis d’habitatges. També pot utilitzar-se per professionals tècnics o administratius, administracions públiques o presidències de comunitats de propietaris per a comptar amb una idea general de què és la rehabilitació i com posar-la en marxa.

S’ha intentat utilitzar un llenguatge pròxim i simplificar la quantitat de normatives, lleis, i informacions que existeixen entorn de la rehabilitació d’edificis d’habitatges, tractant de generar un manual molt pràctic i senzill per a comptar amb una visió general de la qüestió. En cap cas l’ús d’aquest manual substitueix a els/as professionals que han d’intervindre en aquests processos, sent aquests imprescindibles, com es constata en la guia, per a dissenyar solucions, redactar els documents necessaris de cara a comptar amb permisos administratius i executar les actuacions.

Cal generar cultura de la rehabilitació. Per a això hem de comptar amb una població informada, que conega els passos, els beneficis, les obligacions i les necessitats dels edificis perquè responguen de manera adequada a les seues necessitats i a les del planeta que ens acull. Només a través de la modernització d’edificis fent-los saludables, accessibles i sostenibles, aconseguirem fomentar la cohesió social, la qualitat de vida i l’impuls del valor material i emocional dels barris consolidats de la nostra ciutat.

Esperem aconseguir que aquest document siga d’utilitat pràctica per a totes les persones i col·lectius interessats.

 

Guia-Vecinal-Rehab_CSCAE_CEAV¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?