ASSEMBLEA GENERAL CAVE-COVA 25 DE SETEMBRE 2021

ASSEMBLEA GENERAL CAVE-COVA 25 DE SETEMBRE 2021

L’ordre del dia de l’Assemblea
1- Lectura i aprovació de l’Acta anterior.

2- Informe de gestió de la Junta Directiva.

  • Activitats de CAVE-COVA
  • III Trobada Xarxa Dones Veïnals
  • Pressupostos Participatius de la Generalitat.
  • Situació del moviment veïnal valencià després de la pandèmia.
  • Llei de Participació Veïnal.
  • Balanç econòmic
  • Pressupost 2022

3- Pla de treball 2022.

  • Impuls veïnal de la implementació de l’Agenda 2030/Agenda Urbana.
  • Increment descontrolat de la factura de l’energia elèctrica.
  • Tasques organitzatives

4- Elecció Junta Directiva.
5- Precs i preguntes.

Composició Assemblea:

           Representació les Federacions: dues persones per associació federada com a màxim.

          Representació de les Associacions sense federació: dues persones per associació com máxim.

Salutacions

Junta Directiva

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/26/entidades-vecinales-piden-relevancia-presupuestos-57688832.html

 ¿Quieres informárte sobre las áreas de trabajo de CAVE-COVA?