logo-cavecova

Què és CAVE-COVA?

CAVE-COVA és la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, que el seu principal objectiu és el foment i l’estructuració de l’Associacionisme Veïnal amb la posta en marxa d’activitats que servisquen per a prendre consciència dels problemes dels ciutadans/es en els àmbits locals i comarcals que configuren la Comunitat Valenciana, per a així poder participar juntament amb l’Administració en el debat i vies de solució dels mateixos.

 

Administració de CAVE-COVA

L’estructura administrativa està basada en el treball voluntari d’homes i dones del moviment veïnal. Si els ingressos ho permeten, es contractaran una o dues persones per a atendre a temps complet tot el treball administratiu, correu, telèfon, fax, arxiu i requeriments de les federacions i associacions veïnals de la Comunitat Valenciana.

 

Assessories Professionals al servei de les Federacions

Disposem d’una Assessoria Jurídica i una Assessoria Urbanística, encaminades a servir de suport tècnic-legal a la Junta Directiva de CAVE-COVA i a les federacions i associacions membres que ho sol·liciten.

 

Junta Directiva

És l’òrgan de direcció permanent de CAVE-COVA. Està compost actualment per 21 persones, triades en l’Assemblea General celebrada el 30 de juny de 2012, que realitzen treball voluntari i pertanyen a diferents federacions i associacions de la Comunitat Valenciana.

La Junta Directiva està estructurada per responsabilitats de Comissions al seu càrrec, sent aquestes:

■Presidència.
■Vicepresidència.
■Secretaria.
■Tresoreria.
■Àrea d’Urbanisme, Infraestructures i Ordenació del Territori.
■Àrea de Medi ambient
■Àrea d’Acció Social, Territorial i Solidaritat.
■Àrea de la Dona.
■Àrea dels Joves.

Així mateix depenen de la Junta Directiva, de l’àrea que agrupa a Presidència, Vicepresidència, i Secretaria, les següents Comissions:

■Comunicació i Premsa.
■Publicacions.
■Programes.

 

Consell Federal de CAVE-COVA

És el màxim òrgan de decisió entre assemblees. Està compost per representants de totes les federacions veïnals adherides a CAVE-COVA més els membres de la Junta Directiva.

 

Consell Confederal de CEAV (Confederació Estatal d’Associacions Veïnals)

És el màxim òrgan de decisió a nivell estatal del moviment veïnal entre assemblees. Es reuneix generalment a Madrid, amb representació de les Confederacions Autonòmiques i de les Federacions Territorials més els membres de la Junta Directiva de CEAV.

 

Federacions de la Comunitat Valenciana

Les federacions legalment constituïdes a la Comunitat Valenciana que pertanyen a CAVE-COVA agrupen a més de 400 associacions de veïns/nes i realitzen activitats de tot tipus en els seus àmbits comarcals i locals.