OBJECTIUS GENERALS:

Defensar, fomentar i millorar els interessos generals dels veïns/es en la seua qualitat d’usuaris i destinataris dels serveis i les activitats urbanístiques, culturals, esportives, educatives, sanitàries, mediambientals, socials i econòmiques.

Augmentar la importància i funcionalitat de les actuals organitzacions veïnals i potenciar l’associacionisme i la participació ciutadana, que ens permeten ser interlocutors vàlids de l’Administració Local, Autonòmica i Estatal.

 

ACTUACIONS:

■Desenvolupament de les relacions entre la Confederació i les entitats associades (federacions i associacions) mitjançant suport tècnic i orientació social i organitzativa en els problemes més candents a nivell comarcal i local.
■Ajuda a les activitats que engeguen les diferents entitats associades en els seus àmbits comarcals i locals.
■Potenciació, organització i desenvolupament de l’estructura de federació en aquelles comarques i localitats de la Comunitat Valenciana les associacions veïnals de les quals encara no l’hagen constituït.
■Estudi, desenvolupament i aplicació de programes d’intervenció social, educacional, sanitaris, urbanístics i de medi ambient, així com de solidaritat, especialment en comarques, localitats i barris d’acció preferent.