01/07/2015 /CAVE COVA / VALENCIA /- DECRET 9/2015, de 30 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les secretaries autonòmiques en què s’estructura la Presidència de la Generalitat i les conselleries. [2015/6206] (pdf 169KB…

Cortes_Valencianas

 

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat DECRET 9/2015, de 30 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les secretaries autonòmiques en què s’estructura la Presidència de la Generalitat i les conselleries. [2015/6206] DECRETO 9/2015, de 30 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las secretarías autonó- micas en que se estructura la Presidencia de la Generalitat y las consellerias. [2015/6206] De conformitat amb les competències que m’atribueix l’article 12.1.b de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, DECRETE Article únic La Presidència de la Generalitat, la Vicepresidència del Consell i les conselleries disposaran dels òrgans superiors següents: Presidència de la Generalitat – Gabinet del President. – Secretaria Autonòmica de Presidència. – Secretaria Autonòmica de Comunicació. – Agència Valenciana del Turisme. Vicepresidència, Portaveu del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives – Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal. – Secretaria Autonòmica d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat. Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic – Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament. – Secretaria Autonòmica d’Hisenda. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democrà- tiques i Llibertats Públiques – Secretaria Autonòmica de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport – Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació. – Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública – Secretaria Autonòmica de Salut Publica i del Sistema Sanitari Públic. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball – Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural – Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural. – Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic. Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori – Secretaria Autonòmica d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació – Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. De conformidad con las competencias que me atribuye el artículo 12.1.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, DECRETO Artículo único La Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia del Consell y las consellerias dispondrán de los siguientes órganos superiores: Presidencia de la Generalitat – Gabinete del President. – Secretaría Autonómica de Presidencia. – Secretaría Autonómica de Comunicación. – Agència Valenciana del Turisme. Vicepresidencia, Portavoz del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas – Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal. – Secretaría Autonómica de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico – Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación. – Secretaría Autonómica de Hacienda. Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas – Secretaría Autonómica de Justicia, Reformas Democráticas y

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3425e3539c&view=att&th=14e48d1d3f766e09&attid=0.1&disp=inline&realattid=632fce292e60571_0.1&safe=1&zw

 

Sobre l'autor